Catatan

Tunjukkan catatan dari September, 2010

GGGE 1253-PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PROSES P&P DIKALANGAN GURU PENDIDIKAN ISLAM

Penggunaan komputer dan juga media sebagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) dikalangan guru Pendidikan Islam dalam proses p&p dilihat sebagai satu cara yang berkesan. Namun, sejauhmanakah kemudahan teknologi yang ada pada hari ini digunakan sepenuhnya oleh para guru, khususnya guru Pendidikan Islam. 

Berikan 5 saranan bagaimana guru Pendidikan Islam boleh menggunakan kemudahan teknologi dalam proses p&p mereka.